เทศบาลตำบลสามชุก : พัฒนาต่อเนื่อง ทำเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน...ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 
 • วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 (ภาคเช้า)
 • วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 (ภาคเย็น)
 • กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 หน้าที่ว่าการอำเภอสามชุก ในวันที่ 1 ม.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่ง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดคูคอนกรีตส่งน้ำจากบริเวณแม่น้ำท่าจีน (คลองรอ) ถึงบริเวณบึงหนองทะเล (ชุมชนหลวงพ่อวัดบางแอก)
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงก ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดคูคอนกรีตต่อจากของเดิมบริเวณริมถนน 340 ไปทางทิศใต้ (ชุมชนดงมะลิ)
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงก ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองโป่งแดงถึงบริเวณคันกั้นน้ำคลองทิ้งน้ำท่าระกำ (ชุมชนตลาดบ้านทึง)
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิมถึงคลองชลประทาน (ชุมชนสะพานขาว)
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
นายอธิทัชร์ โภควรรณวิทย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสามชุก พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560" ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม
นายอธิทัชร์ โภควรรณวิทย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสามชุก ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด) ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2559
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด) ณ พระบร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 หน้าที่ว่าการอำเภอสามชุก ในวันที่ 1 ม.ค. 2560
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
  ศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560
  นายกเทศมนตรี
  ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  คสช
  เออีซี
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คลังข่าวมหาดไทย
  ศูนย์ดำรงธรรม
  e-mail
  ท้องถิ่นจังหวัด
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  สำนักงาน กพ.
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  OTOP
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ททท
  เดลินิวส์
  สสส
  ดูทีวีออนไลน์
  ไทยรัฐ
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี