เทศบาลตำบลสามชุก : พัฒนาต่อเนื่อง ทำเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน...ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 
 • วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 (ภาคเช้า)
 • วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 (ภาคเย็น)
 • กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 หน้าที่ว่าการอำเภอสามชุก ในวันที่ 1 ม.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งปั๊มน้ำสำหรับเติมออกซิเจนในบึงระหาร (ชุมชนระหารฝั่งตะวันตก)
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงก ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมแพหน้าตลาดสามชุกร้อยปี (ชุมชนตลาดสามชุก)
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงก ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง ดำเนินการประมูลให้เช่าอาคารโรงปุ๋ยอินทรีย์ขนาดเล็กเทศบาลตำบลสามชุก
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง ดำเนินการประมูลให้เช ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง ดำเนินการประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลตำบลสามชุก หมู่ที่ 8 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง ดำเนินการประมูลให้เช ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด) ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2559
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด) ณ พระบร ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 หน้าที่ว่าการอำเภอสามชุก ในวันที่ 1 ม.ค. 2560
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
  อังคาร ที่ 24 มกราคม 2560
  นายกเทศมนตรี
  คสช
  เออีซี
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คลังข่าวมหาดไทย
  ศูนย์ดำรงธรรม
  e-mail
  ท้องถิ่นจังหวัด
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  สำนักงาน กพ.
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  OTOP
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ททท
  เดลินิวส์
  สสส
  ดูทีวีออนไลน์
  ไทยรัฐ
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี